Nieuws

Presentatie: Wordt de hinder echt minder?

Tijdens de laatste ALV hield de heer John Witjes een presentatie over de nieuwste ontwikkelingen Rotterdam The Hague Airport.

De slides van deze presentatie kunt u hier downloaden.

Wordt de hinder echt minder

Uitnodiging bewoners avond Schiedam over de plannen voor de toekomst van Rotterdam The Hague Airport.

Maandag 16 mei, 20.00 - 22.00 uur, Stadskantoor Schiedam.

Praat mee over een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport.

Download hier de flyer met alle informatie en hoe u zich kunt aanmelden voor deze avond.

Verslag ALV 2022 is beschikbaar

Het verslag van onze ALV 2022 is gereed en staat op de site. U kunt het verslag vinden in de rubriek Ledenvergadering.

Bewoner aan het woord
Nextdoor, haal meer uit je buurt

Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

Als vereniging zijn we verplicht statuten op te stellen. In de statuten zijn de basisregels van onze vereniging vastgelegd. De verdere uitwerking van deze regels, dagelijkse gang van zaken, wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Onze statuten zijn vastgelegd door een notaris en kunnen niet meer zomaar gewijzigd worden. In de statuten is onder meer opgenomen wie bevoegd is om het reglement op te stellen of te wijzigen; het bestuur, de algemene ledenvergadering of een raad van toezicht.

Afschrift akte van oprichting (Statuten)

Het huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Het huishoudelijk reglement is niet in tegenspraak met de statuten. Is dit toch het geval, dan hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement. Het wijzigen van het huishoudelijk reglement is alleen mogelijk door middel van een bestuursbesluit. Dit kan bijvoorbeeld door de wijziging op te brengen voor stemming in de bestuursvergadering of jaarvergadering.

Huishoudelijk reglement

Agenda

Geen evenementen.

Irado, ophaalschema

Hoofdsponsor website:

Website sponsored door Webspresso, Bureau voor Internetcommunicatie