Nieuws

Wijken Welkom - Een buurtfeest in het museum

Vrijdag 7 oktober 19.00 - 21.00 uur 

Gratis! Voor bewoners van Kethel, Woudhoek, Spaland-Sveaparken

Sinds de heropening van het Stedelijk Museum Schiedam heeft het museum 5 van de 6 buurtfeesten met de wijken gevierd. Steeds weer was het heel anders én heel succesvol! En nu als klap op de vuurpijl is de Noordrand (Kethel, Woudhoek, Spaland-Sveaparken) als laatste stadsdeel aan de beurt. Het belooft weer een geweldige editie te worden met allerlei muziek en hapjes uit de wijk.

Inclusief gratis busvervoer!

Zie voor meer informatie de bijlage.

 

 

 

Handtekeningen actie Rotterdam The Hague Airport

Voor wie de flyer heeft gemist, de vereniging BTV-Rotterdam (Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport) is een petitie gestart tegen de uitbreidingsplannen van Rotterdam Airport.

Omdat we in de Vogelbuurt regelmatig overlast ervaren van de landende vliegtuigen willen we jullie toch nog even extra op die petitie wijzen.

Klik hier voor de petitie en meer informatie

Presentatie: Wordt de hinder echt minder?

Tijdens de laatste ALV hield de heer John Witjes een presentatie over de nieuwste ontwikkelingen Rotterdam The Hague Airport.

De slides van deze presentatie kunt u hier downloaden.

Bewoner aan het woord
Nextdoor, haal meer uit je buurt

Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

Als vereniging zijn we verplicht statuten op te stellen. In de statuten zijn de basisregels van onze vereniging vastgelegd. De verdere uitwerking van deze regels, dagelijkse gang van zaken, wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Onze statuten zijn vastgelegd door een notaris en kunnen niet meer zomaar gewijzigd worden. In de statuten is onder meer opgenomen wie bevoegd is om het reglement op te stellen of te wijzigen; het bestuur, de algemene ledenvergadering of een raad van toezicht.

Afschrift akte van oprichting (Statuten)

Het huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Het huishoudelijk reglement is niet in tegenspraak met de statuten. Is dit toch het geval, dan hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement. Het wijzigen van het huishoudelijk reglement is alleen mogelijk door middel van een bestuursbesluit. Dit kan bijvoorbeeld door de wijziging op te brengen voor stemming in de bestuursvergadering of jaarvergadering.

Huishoudelijk reglement

Agenda

Geen evenementen.

Irado, ophaalschema

Hoofdsponsor website:

Website sponsored door Webspresso, Bureau voor Internetcommunicatie