Nieuws

Mobiele grofvuilinzameling

Het nieuwe college van Schiedam zet in op een schonere stad. Als één van de onderdelen hiervan zal Irado, in opdracht van Gemeente Schiedam, experimenteren met de uitbreiding van de grofvuilavonden. Deze mobiele grofvuilinzameling is al bekend in Schiedam Oost en er worden nu extra locaties toegevoegd in o.a. onze wijk Schiedam-Noord. Hier kun je je grofvuil gescheiden inleveren.

Lees er hier meer over

Verslag ALV 2023 is beschikbaar

Het verslag van onze ALV van 11 april 2023 is gereed en staat op de site. U kunt het verslag vinden in de rubriek Ledenvergadering.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag van 2022 staat op de website. Hierin vindt u ook de jaarrekening van 2022 en de begroting over 2023.
Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Bewoner aan het woord
Nextdoor, haal meer uit je buurt

Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

Als vereniging zijn we verplicht statuten op te stellen. In de statuten zijn de basisregels van onze vereniging vastgelegd. De verdere uitwerking van deze regels, dagelijkse gang van zaken, wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
Onze statuten zijn vastgelegd door een notaris en kunnen niet meer zomaar gewijzigd worden. In de statuten is onder meer opgenomen wie bevoegd is om het reglement op te stellen of te wijzigen; het bestuur, de algemene ledenvergadering of een raad van toezicht.

Afschrift akte van oprichting (Statuten)

Het huishoudelijk reglement

Ons huishoudelijk reglement is een set regels en richtlijnen, in aanvulling op de wet en de statuten. Het huishoudelijk reglement is niet in tegenspraak met de statuten. Is dit toch het geval, dan hebben de statuten voorrang boven het huishoudelijk reglement. Het wijzigen van het huishoudelijk reglement is alleen mogelijk door middel van een bestuursbesluit. Dit kan bijvoorbeeld door de wijziging op te brengen voor stemming in de bestuursvergadering of jaarvergadering.

Huishoudelijk reglement

Agenda

Geen evenementen.

Irado, ophaalschema

Hoofdsponsor website:

Website sponsored door Webspresso, Bureau voor Internetcommunicatie