Nieuws

Verslag ALV 2018 is beschikbaar

Het verslag van onze ALV 2018 is gereed en staat op de site. U kunt het veslag vinden in de rubriek Ledenvergadering.

Bewegen in Kethel

Het nieuwe beweeg- en sportaanbod 55+ is beschikbaar, open dit bestand Bewegingsactiviteiten_Kethel.pdf

Jaarverslag 2018

Dinsdag 12 maart vindt de algemene ledenvergadering plaats in t Schepphuis. De bewonersvereniging ziet u daar graag en klik hier voor het financiele jaarverslag 2018 en hier voor het jaarverslag 2018.

Bewoner aan het woord
Nextdoor, haal meer uit je buurt

Protocol mediabeheer

Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam-Kethel ( BVSK) verder te noemen de vereniging gebruikt verschillende middelen ( media) om het contact met de leden en belangstellenden te onderhouden vice versa.

Onder belangstellenden worden ook gerekend de verschillende subsidiërende - en ondersteunende instanties, waaronder de overheid. De belangrijkste middelen zijn de Website (www.vogelbuurt-schiedam-kethel), de Nieuwsbrief (Vogelvoer) en de (web)applicatie Nextdoor

In dit protocol worden de verantwoordelijkheden, de onderlinge relaties, de functionarissen en de wijze van aanlevering van teksten beschreven.

Algemeen

 • Omdat we in onze maatschappij overvoerd worden met allerlei prikkels,waaronder schriftelijke, zal het uitgangspunt bij alle uitwisseling van gegevens moeten zijn, korte, bondige, goed leesbare actuele en overzichtelijke informatie.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de gegeven informatie berust bij de vereniging.
 • Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

 • Persoonlijke gegevens worden alleen vermeld wanneer de betrokken leden een functie vervullen binnen de vereniging.
 • Het plaatsen van foto’s zal zorgvuldig geschieden en algemene beelden betreffen.
 • Bij het plaatsen of vermelden van plannen en gebeurtenissen wordt t.a.v. persoonlijke aspecten zorgvuldigheid betracht met als uitgangspunt dat de persoonlijke privacy gerespecteerd wordt.

Middelen

De vereniging maakt gebruik van de volgende middelen.

 • Persoonlijke contacten door de contactpersonen (zie daarvoor de notitie-wat wordt er van een contactpersoon verwacht).
 • Bijeenkomsten van werk- en project-groepen ( zie organisatieschema).
 • Algemene ledenvergaderingen,
 • Nextdoor Vogelbuurt Schiedam Kethel voor:
  • alertberichten (bv. Bij diefstal)
  • attentieberichten
  • aankondigingen en samenvattingen
  • persoonlijke berichten van deelnemers beperkt en volgens regels Nextdoor
  • Nieuwsbrief Vogelvoer, verschijning 4x per jaar voor leden en belangstellenden, inhoud plannen van de vereniging, agenda’s, verslagen gebeurtenissen, Historische en actuele aspecten van de vogelbuurt, interviews, bijzondere rubrieken.
  • Website, alle zaken de vereniging betreffende,waaronder statuten ,huishoudelijk reglement,andere verenigingstukken, functionarissen, werkplannen, contactmogelijkheden, agenda’s, verslagen, links naar andere sites van belang voor de leden.

Beheer

Voor het beheer van de media wordt een redactiecommissie gevormd bestaande uit:

Functie Naam Contactadres
Moderator Paul van Mansum - Bestuurslid belast met de communicatie van de vereniging paul.van.mansum@vogelbuurt-schiedam-kethel.nl
Editor - Eindredacteur Rinus Smit - Draagt zorg voor een evenwichtig, helder, consistent taalgebruik en het efficiënt gebuik van de middelen rinus.smit@vogelbuurt-schiedam-kethel.nl
Beheerder webapplicatie Roeland Havinga - Verantwoordelijk voor de (technische) opzet en de werking van de website roeland.havinga@vogelbuurt-schiedam-kethel.nl
Redactiesecretaris Egide van de Besselaar - Ontvangt en beheert alle bijdragen voor plaatsing op de website en in de Nieuwsbrief Vogelvoer egide.van.de.besselaar@vogelbuurt-schiedam-kethel.nl
Ad Hoc Gérard Smits - Nextdoor toplid gerard.smits@vogelbuurt-schiedam-kethel.nl

Agenda

Geen evenementen.

Irado, ophaalschema

Hoofdsponsor website:

Website sponsored door Webspresso, Bureau voor Internetcommunicatie