Nieuws

Mobiele grofvuilinzameling

Het nieuwe college van Schiedam zet in op een schonere stad. Als één van de onderdelen hiervan zal Irado, in opdracht van Gemeente Schiedam, experimenteren met de uitbreiding van de grofvuilavonden. Deze mobiele grofvuilinzameling is al bekend in Schiedam Oost en er worden nu extra locaties toegevoegd in o.a. onze wijk Schiedam-Noord. Hier kun je je grofvuil gescheiden inleveren.

Lees er hier meer over

Verslag ALV 2023 is beschikbaar

Het verslag van onze ALV van 11 april 2023 is gereed en staat op de site. U kunt het verslag vinden in de rubriek Ledenvergadering.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag van 2022 staat op de website. Hierin vindt u ook de jaarrekening van 2022 en de begroting over 2023.
Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Bewoner aan het woord
Nextdoor, haal meer uit je buurt

Protocol mediabeheer

Bewonersvereniging Vogelbuurt Schiedam-Kethel ( BVSK) verder te noemen de vereniging gebruikt verschillende middelen ( media) om het contact met de leden en belangstellenden te onderhouden vice versa.

Onder belangstellenden worden ook gerekend de verschillende subsidiërende - en ondersteunende instanties, waaronder de overheid. De belangrijkste middelen zijn de Website (www.vogelbuurt-schiedam-kethel), de Nieuwsbrief (Vogelvoer) en de (web)applicatie Nextdoor

In dit protocol worden de verantwoordelijkheden, de onderlinge relaties, de functionarissen en de wijze van aanlevering van teksten beschreven.

Algemeen

 • Omdat we in onze maatschappij overvoerd worden met allerlei prikkels,waaronder schriftelijke, zal het uitgangspunt bij alle uitwisseling van gegevens moeten zijn, korte, bondige, goed leesbare actuele en overzichtelijke informatie.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de gegeven informatie berust bij de vereniging.
 • Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

 • Persoonlijke gegevens worden alleen vermeld wanneer de betrokken leden een functie vervullen binnen de vereniging.
 • Het plaatsen van foto’s zal zorgvuldig geschieden en algemene beelden betreffen.
 • Bij het plaatsen of vermelden van plannen en gebeurtenissen wordt t.a.v. persoonlijke aspecten zorgvuldigheid betracht met als uitgangspunt dat de persoonlijke privacy gerespecteerd wordt.

Middelen

De vereniging maakt gebruik van de volgende middelen.

 • Persoonlijke contacten door de contactpersonen (zie daarvoor de notitie-wat wordt er van een contactpersoon verwacht).
 • Bijeenkomsten van werk- en project-groepen ( zie organisatieschema).
 • Algemene ledenvergaderingen,
 • Nextdoor Vogelbuurt Schiedam Kethel voor:
  • alertberichten (bv. Bij diefstal)
  • attentieberichten
  • aankondigingen en samenvattingen
  • persoonlijke berichten van deelnemers beperkt en volgens regels Nextdoor
  • Nieuwsbrief Vogelvoer, verschijnt minimaal tweemaal per jaar voor buurtbewoners en relaties, inhoud plannen van de vereniging, agenda’s, verslagen gebeurtenissen, Historische en actuele aspecten van de vogelbuurt, interviews, bijzondere rubrieken.
  • Website, alle zaken de vereniging betreffende,waaronder statuten ,huishoudelijk reglement,andere verenigingstukken, functionarissen, werkplannen, contactmogelijkheden, agenda’s, verslagen, links naar andere sites van belang voor de leden.

Beheer website

Webbeheerder: Remco Hoff (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Agenda

Geen evenementen.

Irado, ophaalschema

Hoofdsponsor website:

Website sponsored door Webspresso, Bureau voor Internetcommunicatie