Nieuws

Mobiele grofvuilinzameling

Het nieuwe college van Schiedam zet in op een schonere stad. Als één van de onderdelen hiervan zal Irado, in opdracht van Gemeente Schiedam, experimenteren met de uitbreiding van de grofvuilavonden. Deze mobiele grofvuilinzameling is al bekend in Schiedam Oost en er worden nu extra locaties toegevoegd in o.a. onze wijk Schiedam-Noord. Hier kun je je grofvuil gescheiden inleveren.

Lees er hier meer over

Verslag ALV 2023 is beschikbaar

Het verslag van onze ALV van 11 april 2023 is gereed en staat op de site. U kunt het verslag vinden in de rubriek Ledenvergadering.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag van 2022 staat op de website. Hierin vindt u ook de jaarrekening van 2022 en de begroting over 2023.
Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Bewoner aan het woord
Nextdoor, haal meer uit je buurt

De Vogelbuurt

De Vogelbuurt maakt onderdeel uit van de grotere wijk Vogelbuurt ,wijk 07 van Schiedam, waartoe ook Kethel Oost en de woningen aan het Hargplein horen. In onze buurt, met eengezinswoningen, is gebouwd in de periode 1960 tot 1995 ,staan 260 woningen, bewoond door ongeveer 620 bewoners.

Het aantal ouderen (65+) is relatief hoog plm. 30 %. De laatste jaren zie je duidelijk dat de wijk zich verjongd.

De oudere bewoners, waarvan er sommigen vanaf hun huwelijk hier woonden, overlijden of moeten i.v.m. hun lichamelijke omstandigheden, naar meer passende huisvesting verhuizen. In de buurt staat een basisschool Het Windas en er is een horecabedrijf De halve Maan.

Kerncijfers wijken en buurten 2016

Regioaanduiding
Gemeentenaam Soort regio Indelingswijziging wijken en buurten
Plaatsnaam Omschrijving Buurtnaam
Schiedam Buurt Vogelbuurt
Bevolking
Aantal inwoners Leeftijdsgroepen Particuliere huishoudens
65 jaar of ouder Gemiddelde huishoudensgrootte
aantal
1615 460 2.4
Wonen
Woningvoorraad Gemiddelde woningwaarde Woningen naar type
Percentage eengezinswoning
aantal x 1 000 euro %
685 254 89
Bedrijfsvestigingen, SBI 2008
Bedrijfsvestigingen totaal Bedrijfsvestigingen naar activiteit
G+I Handel en horeca
aantal
115 15
Motorvoertuigen
Personenauto's Motorfietsen
Personenauto's per huishouden
per huishouden aantal
1.3 60
Oppervlakte
Oppervlakte totaal Oppervlakte water
ha
27 1

Agenda

Geen evenementen.

Irado, ophaalschema

Hoofdsponsor website:

Website sponsored door Webspresso, Bureau voor Internetcommunicatie